Tjörn – den klimatsmarta ön

Miljöpartiet på Tjörn och i Sverige växer tack vare er, våra fantastiska kommuninvånare, skriver Tanja Siladji Dahne (MP).

ANNONS
|

Vilken vecka av vinster!

Miljöpartiet på Tjörn och i Sverige växer tack vare er, våra fantastiska kommuninvånare. Tänk att var åttonde du möter på vår ö väljer att prioritera miljö och hållbarhet högst när de går till valurnan. Stort tack. Nu är det tid att leverera i ett allt mer komplicerat europeiskt landskap.

Även lokalt har MP Tjörn den politik som värnar vår miljö och gör sitt för att den lokala CO2-påverkan ska minska.

I kommunfullmäktige idag den 13 juni klubbades Tjörns Klimat- och energistrategi 2024-2030, en enorm framgång för oss som sådde fröet till detta genom att kräva en sådan strategi i dåtida tilläggsyrkanden till 2022 års budget.

ANNONS

Demokratins kvarnar mal långsamt men nu är den här, tack vare det idoga arbetet av bland annat Tjörn kommuns Avdelning för förebyggande och hållbart arbete inklusive hållbarhetsstrategen; dessa två har också tillkommit efter våra förslag.

Klimat- och energistrategin är ett mycket viktigt dokument där Tjörns ambitioner fastläggs och följs upp varje år.

Strategin ska genomsyra nämnders och bolags arbete på alla plan, för att nå målet med Tjörn som den klimatsmarta ön. Strategin tar sitt avstamp i internationella, nationella och regionala mål och kokar ner det till ett lokalt arbete där vi tar ansvar för de begränsade resurser vi har på just vår plats på jorden.

I detta arbete ger den redan antagna koldioxidbudgeten ramarna – ja du gissar rätt, också den efter MP Tjörns förslag! Tanken är bland annat att vi ska använda vår energi så effektivt som möjligt, vilket så klart också blir en ekonomisk besparing, samt röra oss mot en mer cirkulär ekonomi där vi återanvänder och cirkulerar material och resurser.

Tjörn – den klimatsmarta ön, soon to be!

Tanja Siladji Dahne för Miljöpartiet de gröna Tjörn

ANNONS