Ucklum avvecklas istället för att utvecklas

Det finns fortfarande tid att fatta rätt beslut, skriver företrädare för Stenungsundspartiet.

ANNONS
|

2019 beslutades att Ucklumskolan skulle vara kvar om elevantalet översteg 40. Samtidigt fattades beslut om ytterligare en förskoleavdelning i Ucklum för att säkerställa elevunderlaget till skolan. Bakgrunden till besluten var att medborgarna i Ucklum ville ha kvar sin skola som länge varit nedläggningshotad och att det fanns ett elevunderlag. Vi politiker hade en vision om hur samhällsutvecklingen i Ucklum skulle se ut och fattade relevanta beslut för att uppnå visionen.

Resultatet åskådliggörs i diagrammet, efter besluten ökade elevantalet med mer än 70% på tre år, från 35 elever vid beslutstillfället till som mest 61 elever, precis det vi ville uppnå! Skolans underskott minskade helt naturligt i takt med att elevantalet ökade och hade mindre underskott per elev än andra skolor i kommunen. Får skolan vara kvar kommer underskottet försvinna och inget glesbygdstillägg behövas. En tillfällig nedgång med fyra (4) elever användes som ursäkt av nuvarande politiska styre (S) och (M) med stöd av (L) att stänga skolan. Istället för att lösa det verkliga problemet; det behövs fler förskoleplatser i Ucklum!

ANNONS

De styrande väljer att avveckla en växande bygd istället för att utveckla. Under 2023 har antalet invånare minskat i Stenungsunds kommun, trots visionen att vi ska bli fler. Nyckeln är att agera och fatta de beslut som krävs för den utveckling vi önskar. Ucklum är en ort som med sitt naturnära läge och närhet till förskola och skola attraherat familjer att flytta dit. Det vill vi ska fortsätta! Det finns fortfarande tid att fatta rätt beslut: Vi uppmuntrar (S) och (M) att visa sin storhet och upphäva beslutet om stängning av skolan i Ucklum.

För Stenungsundspartiet

Helena Järpsten, ordförande

Agneta Pettersson Bell, vice ordförande

Sara Hohlfält, ledamot kommunfullmäktige

ANNONS