Ucklum kan bli ett spännande nav

Om man bygger ett nytt äldreboende och samtidigt renoverar Ucklumskolan kan man få en ny spännande verksamhet, skriver Karin Ekeborg (MP).

ANNONS
|

Studerar man Stenungsunds befolkningsstatistik fram till 2032 så ser man att andelen invånare i Ucklum ökar, det gäller både äldre och yngre. Man kan läsa i kommunens inriktningsmål, att när man blir äldre skall man uppleva ett tryggt åldrande. Det kan innebära att de äldre skall kunna bo kvar i sin kommundel och inte behöva flytta till centrala Stenungsund när behovet av mer äldreomsorg blir större.

Ucklumskolan Stenungsund.
Ucklumskolan Stenungsund. Bild: Annika Sahlin Ottosson

Här i Ucklum skulle kommunen kunna visa på en intressant och hållbar framtida utveckling, både för de äldre personerna och för de yngre barnen. Om man bygger ett nytt äldreboende och samtidigt renoverar Ucklumskolan kan man få en ny spännande verksamhet. Genom att utnyttja gemensamma lokaler som vaktmästeri, bibliotek, samlingssal, matsal, tillagningskök, växthus och annan utemiljö träffas man på ett naturligt sätt. De sociala vinsterna blir stora när man kan låter barn och äldre mötas så här i vardagen.

ANNONS

Äldreforskaren Ingmar Skoog har visat att de äldre rent fysiskt har förbättrat sin balans och sitt minne och blivit lyckligare genom denna dagliga samvaro med förskolebarn! Det räcker med att de boende tittat ut och sett barnens lek…

De ekologiska vinsterna skulle också bli stora genom att man odlar och tillvaratar de lokala resurserna som det finns gott om i Ucklum/Svenshögen. Transporterna mellan centralorten Stenungsund och Ucklum minskar avsevärt.

På det här sättet skulle Ucklum kunna utvecklas till ett spännande nav för kommundelen och för Stenungsund!

Miljöpartiet de gröna i Stenungsund

genom Karin Ekeborg

ANNONS