Utnyttja din rätt att rösta i EU-valet

I hela Europa har varje generation sitt ansvar att värna den demokrati som tidigare generationer kämpat för och byggt upp, skriver KD-företrädarna.

ANNONS
|

Söndag 9 juni är det val till Europaparlamentet. Fria val där din röst räknas lika mycket som statsministerns eller chefredaktörens röst.

Fortfarande lever den största delen av världens befolkning i länder där demokratiska val, oberoende domstolar och fri press bara är en dröm att sträva mot. Enligt ”Freedom House”, som årligen mäter demokratins utveckling i världen, går friheten och demokratin världen över i genomsnitt bakåt. Civilsamhällets utrymme att agera krymper och människors rättigheter kränks. Tyvärr är tendensen i många länder att även demokratiskt valda ledare sätter sin egen makt främst och systematiskt minskar möjligheten för folket att rösta fram ett annat ledarskap.

ANNONS

1952 bildades Europeiska kol- och stålgemenskapen, föregångaren till EU. Utgångspunkten för samarbetet var att garantera fred, frihet och frihandel. Sett ur detta perspektiv är EU en stor framgång. Ett krig mellan Frankrike och Tyskland ses idag som helt otänkbart, så har det inte alltid varit.

Det finns olika åsikter om vad EU ska göra och inte göra så ta gärna reda på mer om vad de olika partierna tycker. Vi anser att det finns områden där det Europeiska samarbetet behöver stärkas, till exempel inom klimat, energi och migration. Men det finns också många saker som EU inte ska lägga sig i som till exempel vård, socialförsäkring och arbetsmarknad. Vi behöver därför vara tydliga med vad vi vill att EU ska vara, vilka friheter vi strävar efter och vilka gränser som krävs.

I hela Europa har varje generation sitt ansvar att värna den demokrati som tidigare generationer kämpat för och byggt upp. Detta blir tyvärr allt mindre självklart för fler och fler. Här har vi alla ett gemensamt ansvar om vi vill att vår frihet och vår demokrati ska fortleva även i framtiden.

Ju fler som bryr sig om vårt gemensamma samhälle och värnar det styrelseskick vi har desto mindre är risken att framtida generationer får se demokratin förtvina i apati och okunskap. Utnyttja därför din rätt att rösta i EU-valet. Det är demokratin värd.

Elisabet Lann

Kandidat till Europaparlamentet för Kristdemokraterna

Henrik Hansson

Ordförande Kristdemokraterna i Stenungsund

ANNONS