Utveckla Ucklum istället för avveckla

M och S, visa er storhet, omvärdera ert beslut att stänga Ucklumskolan. Utveckla istället för att avveckla, tycker insändarskribenterna från Stenungsundspartiet.

ANNONS

38 miljoner kronor bättre än budget. Två arbetsdagar efter kommunfullmäktige (KF) då Ucklumskolan stängdes av S, L, M med hänvisning till ekonomiska skäl, publicerades kommunens prognos per augusti för helåret 2023: det prognosticerade resultatet är 38 mkr, eller mer än 480%, bättre än budget.

Ungefär samtidigt står det klart att Stenungsund får 18,6 mkr extra i generella statsbidrag och 1,7 mkr extra i riktade statsbidrag till skolan i höstbudgeten för 2024. Dessutom tillkommer andra riktade statsbidrag.

M och S, visa er storhet, omvärdera ert beslut att stänga Ucklumskolan. Utveckla istället för att avveckla.

Sedan 2019 då två utvecklande beslut gällande Ucklum fattades har skolans elevantal ökat från 39 till 60, samtidigt som skolans underskott minskat från 1,4 mkr år 2019 till 236 tkr år 2022, exklusive glesbygdstillägg.

ANNONS

En helt logisk utveckling som visar vad handlingskraftig politik med mod och vision kan åstadkomma. Får Ucklumskolan vara kvar kommer underskottet att försvinna i takt med att elevantalet ökar.

Besluten som fick stor betydelse för skolans och bygdens utveckling var att skolan skulle finnas kvar om elevantalet översteg 40 och att förskolan skulle utökas med en avdelning i januari 2020.

Med dessa beslut avsåg vi ta bort osäkerheten kring skolans framtid respektive säkerställa elevunderlaget till skolan. Den nya förskoleavdelningen blev fullbelagd i det närmaste omgående.

Det som krävs nu är ett omtag av dessa beslut, att skolan ska finnas kvar om elevantalet överstiger 40 för att undanröja osäkerheten om skolans framtid och ytterligare en utbyggnad av förskolan för att möta behovet av förskoleplatser och slippa dyra moduler, och därmed även säkerställa elevunderlaget till Ucklumskolan.

Utveckla istället för att avveckla. M och S, visa er storhet, omvärdera ert beslut att stänga Ucklumskolan.

För Stenungsundspartiet

Helena Järpsten, ordförande

Agneta Pettersson Bell, vice ordförande

Sara Hohlfält, ledamot kommunfullmäktige

ANNONS