Utvecklingen i skolan går åt fel håll

Vi är stolta över vårt yrke eftersom vi vet hur viktigt det är, skriver Stefan Nilsson, ordförande för Sveriges Lärare i Stenungsund.

ANNONS
|

Framtiden börjar i förskolan och skolan, och barns skolgång går inte i repris. Därför är läraryrket av helt avgörande betydelse för samhället, här i Stenungsund och i hela Sverige.

Tyvärr visar en färsk undersökning från Sveriges Lärare att en av fem lärare ofta överväger att lämna yrket. Det har en tydlig koppling till att arbetsbelastningen är för hög. Över åtta av tio lärare upplever nämligen att de har alldeles för mycket att göra, och bland de lärare som ofta överväger att byta bana tycker i stort sett alla att arbetsbelastningen är för hög.

Siffrorna är alarmerande eftersom lärarbristen redan är allvarlig. I grundskolan ligger den genomsnittliga lärarbehörigheten på runt 70 procent, och i förskolan är det i snitt mindre än 40 procent av personalen som är legitimerade förskollärare. Lärarbristen får stora konsekvenser för barns och elevers lärande och utveckling eftersom kvaliteten blir lidande.

ANNONS

I dagens läge, där skolan i Stenungsund dras runt med extremt knappa resurser, går utvecklingen åt fel håll. Barngrupper och klasser blir större, viktiga stödinsatser uteblir, kollegorna blir färre och dokumentationskraven ökar när de borde minska. Det råder stor obalans mellan krav och förutsättningar, där lärare inte i tillräcklig utsträckning får använda sin tid och kompetens till det som gynnar barns och elevers lärande.

En lösning på lärarbristen kan därför verka avlägsen, men Sveriges Lärare står enade. Vi är stolta över vårt yrke eftersom vi vet hur viktigt det är. De kollektivavtalsförhandlingar som just nu pågår med vår motpart Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) måste resultera i ett avtal som leder till att fler vill bli, och fortsätta jobba som, lärare i alla skolformer. Alla kommuner måste också ta ett gemensamt ansvar för att göra verkstad av avtalet.

Politiker i Stenungsund – vad gör ni för att påverka SKR, där vår kommun är medlem? Hur agerar ni för att säkra trygga och attraktiva villkor för oss lärare?

Stefan Nilsson

Ordförande för Sveriges Lärare i Stenungsund

ANNONS