Vad har Tjörns kommun emot barn med diagnoser?

Att barnkonventionen är lag och att man alltid i alla beslut ska utgå ifrån hur beslutet drabbar barn, är inget man i barn- och utbildningsförvaltningen på Tjörn tar hänsyn till, anser insändarskribenterna.

ANNONS
|

Gång på gång får vi uppleva hur vår son negativt särbehandlas av vår kommun. Det senaste året har vi kämpat för självklarheter som att få gå till skolan, då han upprepade gånger har fått stanna hemma på grund av personalbrist, trots att vi i Sverige har skolplikt. Barnen i hans klass hade inte tillgång till gymnastiksal på hela förra läsåret och så vidare...

Nu för att skruva åt skruvstädet ytterligare, så har barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med nämnden på Tjörn, beslutat att barn, som på grund av sina svåra funktionsvariationer behöver någon form av omsorg medan deras föräldrar arbetar, inte längre ska få skolskjuts till den omsorgen.

ANNONS

Skollagen säger att resan till skolan och hem ska vara avgiftsfri, men skolförvaltningen har hittat en lucka. De har ingen skyldighet att bekosta resan från skolan till den omsorg barnen har efter skoltid.

I andra kommuner blir denna formulering en petitess, då man där har följt utvecklingen och har anpassad skola (särskoleklass) och fritids i anslutning till varandra.

På Tjörn röstade man senast i våras ned förslaget att stiga in i 2000-talet och vad som krävs för en modern skola där man samlar kunskap, kompetens och specialpedagogik om olika funktionsvariationer på en plats.

I stället tvingas barnen att efter skolan förflyttas för att få omsorg/fritids på en annan plats. Och nu i de nya reglerna som Tjörns kommun tagit fram får barnen inte skolskjuts dit. Skolan slutar klockan 13 och barnen ska på något sätt förflyttas. Hur ställer vi föräldrar oss frågan.

”Ring Lss och boka färdtjänsttaxi” svarar rektorn!

Den avgiftsfria skolan kostar plötsligt 85 kronor/ färdväg. (När, och om man får färdtjänst beviljat). Ingen information har gått ut till oss. Beslutet om skolskjuts ser likadant ut i år som de tidigare sju år som sonen åkt från skola till fritids. Mitt i allt står en kille i en 13-årings kropp men med en fyraårings sinne. Det är stort att han klarar att åka taxi själv med okända chaufförer.

Det har inte varit lätt att få honom att åka med och det är väldigt skört. Vi vill inte hamna i den sits han var i för ett tag sen när han fick panik när taxin kom och gick in i ett självskadeläge.

Det vi är mest rädda för är att kontinuiteten ska brytas för honom.

DISKRIMINERING, om vår son fötts utan diagnoser hade han kunnat åka med kommunens subventionerade fritidskort på buss för 500 kronor hela läsåret till olika fritidsaktiviteter. Nu kan han inte ens ta sig ifrån skolan! Allt för att skolförvaltningen ska spara pengar.

Men låt oss säga att någon av oss föräldrar skulle kunna ta ledigt från jobbet 30-45 minuter vid 13.30 för att ta emot sonen hemma (för hem var okej att få avgiftsfri skolskjuts) och vi kör honom själva till fritids.

Hur mycket sparar skolförvaltningen då? Sparar! Förvaltningen får betala för fem minuters längre körväg om han åker hem. Han till och med åker förbi fritids.

Att barnkonventionen är lag och att man alltid i alla beslut ska utgå ifrån hur beslutet drabbar barn, är inget man i barn- och utbildningsförvaltningen tar hänsyn till.

Mamma & Pappa

ANNONS