Vad har Tjörns majoritet mot barn med särskilda behov?

Socialdemokraterna vill att man utreder hur familjer drabbas om de får en straffavgift för att ha missat en beställd skoltaxi. Som det är nu framgår det endast vad de ekonomiska konsekvenserna för kommunen blir, skriver S på Tjörn.

ANNONS

Vid kommunfullmäktige den 16 november presenterades ett ärende om avgift för barn med särskilda behov vars vårdnadshavare missat att avbeställa beviljad taxi till och från grundskolans undervisning då eleven av olika skäl inte åker med. Socialdemokraterna har vid tidigare tillfälle yrkat på återremiss när vi anser att ärendet ska utredas mer för att beskriva hur det drabbar familjerna.

Det framgår av ärendet att det endast visar på ekonomiska konsekvenserna för kommunen.

Socialdemokraterna vill skicka tillbaka ärendet igen för att få veta på vilket sätt en straffavgift förbättrar möjligheten för elever att åka med skoltaxi och på vilket sätt det bidrar till högre måluppfyllelse för elever.

ANNONS

Vilken är nettoeffekten för kommunen om avgiften införs? Hur ska bedömningen göras i praktiken på ett jämlikt och rättssäkert sätt?

Avgift ska erläggas efter tre missar med 200 kronor och högst 3 000 kronor per år. Antal elever är 51 som inte klarar av att åka med buss på grund av sin funktionsnedsättning.

Att socialdemokraterna skiljer sig från borgerliga partier syns tydligt i en sådan fråga. Vi står för en värdegrund där vi vill stödja och utveckla individen men borgarna vill visa pekpinnen och straffa genom avgift.

Det visar tydligt på vilken människosyn man har. Ingen avgift säger Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna på Tjörn

ANNONS