Varje år tvingas tusentals barn i Sverige att fly från sina hem till ett skyddat boende på grund av våld i hemmet. Det skriver Rädda barnen i ett debattinlägg, som driver projektet ”Efter våldet”. Genrebild
Varje år tvingas tusentals barn i Sverige att fly från sina hem till ett skyddat boende på grund av våld i hemmet. Det skriver Rädda barnen i ett debattinlägg, som driver projektet ”Efter våldet”. Genrebild Bild: Tommy Feldth

Våldsutsatta barns rättigheter måste högst upp på politiska agendan

Varje år tvingas tusentals barn i Sverige att fly från sina hem till ett skyddat boende på grund av våld i hemmet. Det skriver Rädda barnen i ett debattinlägg, som driver projektet ”Efter våldet”.

ANNONS

Allt för många barn utsätts för våld – men det måste inte vara så. Nästa vecka arrangeras en vecka fri från våld runt om i landet. Veckan syftar till att arbeta för att förebygga våld i alla dess former, att samverka och påverka för att våldet ska upphöra.

Varje år tvingas tusentals barn i Sverige att fly från sina hem till ett skyddat boende på grund av våld i hemmet. Vissa av barnen har levt med våldet hela sina liv. Forskning har med all önskvärd tydlighet visat att våld har en förödande effekt på barns utveckling både på kort och lång sikt. Ändå fortsätter det, ett svek mot en grupp av barn som är utsatta och skyddslösa och som behöver hjälp.

Under två år har Rädda Barnen tillsammans med Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnafrid Linköping Universitet, Marie Cederschiölds högskola och Göteborgs kyrkliga Stadsmission drivit ett EU-finansi-erat projekt, ”Efter våldet”, där syftet har varit att stärka rättigheterna för de barn som tvingas fly från våld i hemmet för att bo på ett skyddat boende. Under projektets gång har information samlats in från personal på skyddade boenden och socialtjänsten om vad som behöver förbättras. Barn på skyddade boenden har fått komma till tals och tycka till.

Många barn är tydliga med vad som behöver göras. Våldet måste få ett slut och samhället måste göra allt som går för att våldsutövare ska ta sitt ansvar för att våldet ska upphöra. Samtidigt måste vi agera här och nu för att hjälpa alla de barn som bor på skyddade boenden runt om i landet.

Vi behöver:

• Se till att varje barn får tillgång till ett tryggt boende efter tiden på ett skyddat boende.

• Garantera att barn aldrig tvingas till umgänge med en våldsutövande förälder mot sin vilja.

• Ge barn tillgång till bedömning, stöd och behandling för att hantera upplevelser av våld.

• Säkerställa att barn får snabb tillgång till förskola och skola vid placering på skyddat boende.

• Agera för att den våldsutövande föräldern genomgår behandling så att våldet upphör.

Alla ovan nämnda punkter brister idag och politiker och beslutsfattare behöver skapa förutsättningar för att situationen för våldsutsatta barn förändras. Vi vill att VGR:s politiker reflekterar över hur de här frågorna bäst hanteras i respektive kommun och i regionen.

Kan våldsutsatta ges förtur i den kommunala bostadskön? Får alla våldsutsatta barn möjlighet till be-dömning om vilket stöd eller behandling de behöver för att läka? Har skolorna en tydlig rutin för att snabbt ta emot barn som tvingas bo på ett skyddat boende?

Vi vill uppmana till att våga agera här och nu. För alla barns rätt till en uppväxt fri från våld.

Sylvia Wallin, ordf i Rädda Barnens Distrikt i Bohuslän och Norra Älvsborg

LÄS MER:Till er hundägare som skiter i att ta upp efter era hundar: Oacceptabelt!

LÄS MER:Det här är livet som spindel!

LÄS MER:Det här är livet som spindel!

ANNONS