Välj ett parti som inser allvaret i hotet mot jorden

Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har så många arter försvunnit som nu, skriver Charlotta Sahlgren från Orust.

ANNONS
|

Under lång tid har vi hört varningar om jordens uppvärmning och krisen i ekosystemen. Torka, skogsbränder och översvämningar blir vanligare. Många kuster riskerar slukas av havet och andra delar av världen drabbas av extrem torka. Antalet klimatflyktingar är redan större än antalet som flyr på grund av krig.

Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har så många arter försvunnit som nu. Utan naturens komplexa variation av arter och livsmiljöer hotas ekosystem av kollaps och därmed även sådant som vi tar för givet så som luft att andas, rent vatten, reglerat klimat och skydd mot nya pandemier. Artdöden orsakas bland annat av föroreningar, användandet av bekämpningsmedel, avskogning, destruktiva fiskemetoder och klimatförändringar.

ANNONS

Plast orsakar stor miljöförorening. Omkring 8 miljoner ton plast hamnar i havet varje år och leder till död hos fiskar, sjöfåglar, sköldpaddor och däggdjur. De oklara följderna för naturen och för vår hälsa av den nedskräpningen får vi leva med länge eftersom plast bryts ned under hundratals år.

Konsekvenserna för planeten blir allvarliga och kostsamma om inte politikerna vidtar kraftfulla handlingar för klimat och miljö nu. Vilka förändringar som görs de närmsta åren är helt avgörande för klimatförändringarna. Att vänta eller skjuta upp får förödande konsekvenser för växters och djurs livsmiljöer, vår hälsa, mattproduktion och vattentillgång.

Den konservativa gruppen i Europaparlamentet vill ta paus i miljöarbetet och flera av EU:s medlemsländer överväger att prioritera ned miljöfrågorna. De högernationalistiska grupperna i EU-parlamentet, som förväntas växa mycket i valet, vill dra ned kraftigt på miljöåtgärderna.

Rösta för en framtid för barn, barnbarn och andra fantastiska livsformer som vi delar planeten med. Välj ett parti som inser allvaret i hotet mot jorden och agerar. En driven politiker kan göra stor skillnad i Europaparlamentet.

Charlotta Sahlgren, Orust

ANNONS