Väljarna kommer att ställa M och S till svars i nästa val

I september 2026 är det val igen. Då kommer eftertankens kranka blekhet att drabba M och S. Då kommer väljarna ställa dem till svars för de prestationer de genomfört under mandatperioden, skriver Roger Andersson.

ANNONS

Den 23:e september rasade E 6 och därmed även vägen till Ucklum. Cirka två veckor senare beslutade S och M att Ucklumskolan skulle läggas ner, trots att då fanns över 4 000 underskrifter och krav på folkomröstning innan beslut om skolstängningen. Under dessa två veckor funderade inte dessa partier på konsekvenserna, och inte ens på när vägen till Ucklum skulle kunna vara klar. Skolbarn och vuxna blev hänvisade till ”dödens väg 650” mellan Stora Höga och Ljungskile.

Vägen till Ucklum kommer sannolikt inte vara klar till dess Ucklumskolan ska stänga i juni 2024, det ryktas om cirka två år innan den är klar. Rimligen borde S och M besinnat sig och skjutit upp stängningsbeslutet till dess man säkerställt att det finns en fungerande väg mellan Stenungsund och Ucklum.

ANNONS

I god anda skulle man från början gett tjänstemännen i kommunen i uppdrag att söka lösning för att minimera besvären, faran och oron för föräldrarna och skattebetalarna i Ucklum. Man kunde överväga att med ett baracksystem utöka förskola och skola till dess trygg skolväg finns.

Det är lättare att pendla några lärare än cirka 100 barn på farlig väg, ”dödens väg”.

Men ”efterklok kan man alltid vara”, för att citera Stenungsunds kommunalråd Olof Lundberg.

I september 2026 är det val igen.

Och då kommer eftertankens kranka blekhet drabba S och M. Då kommer väljarna ställa S och M till svars för de prestationer de genomfört under mandatperioden. Och då framför allt besluten att negligera kravet på folkomröstning innan beslut om stängningen av Ucklumskolan, trots givna löften om motsatsen. Samt härtill den bildade och oheliga alliansen över blockgränserna.

Och då 2026 kan man tänka sig att Olof Lundberg och Maria Renfors funderar och noterar att ”efterklok kan man alltid vara”.

Det är bättre att förutse problem och bekymmer och göra en konsekvensanalys, än att vara efterklok. Så gör om och gör rätt. Att erkänna misstag är stort, att förneka dom är oförlåtligt vilket vill visa sig i nästa kommunalval.

Roger Andersson

ANNONS