Katarina Johansson, ordförande i LRF:s kommungrupp, ställer sig frågan om var kan färskpotatisen kan odlas. Arkivbild
Katarina Johansson, ordförande i LRF:s kommungrupp, ställer sig frågan om var kan färskpotatisen kan odlas. Arkivbild Bild: Emma Gustafsson

Var kan färskpotatisen odlas när åkermarken bebyggs?

Katarina Johansson, ordförande i LRF:s kommungrupp, ställer sig frågan om var kan färskpotatisen kan odlas.

ANNONS

Den senaste tiden har vår kommunstyrelse vid upprepade tillfällen, varit positiva till fortsatt planering av bostadsbebyggelse på åkermark. I LRF ställer vi oss frågan: Varför bebygga åkermark? Vad finns det för andra alternativ?

Det kan inte ha undkommit många att vi i Sverige endast producerar ca 50 % av vår livsmedelskonsumtion. Redan 2017 antog riksdagen livsmedelsstrategin, vars huvudsakliga mål är att öka den inhemska livsmedelsproduktionen. Under senare tid har både en pandemi och invasionen i Ukraina gjort det tydligt att vår beredskap inför olika kriser är minst sagt undermålig.

I kommunens senaste översiktsplan (antagen 2020)står att läsa: ”Odlingsbar mark ska värnas som en viktig samhällsresurs inför framtiden och så långt möjligt undantas för exploatering och fragmentering”. Fortsättningsvis kan man läsa att vid väsentlig samhällsnytta föreslås bebyggelse på åkermark, och att avvägningar då görs i enlighet med Miljöbalken 3 kap, §4.

Enligt miljöbalken skall noggranna övervägande ske för att utreda om dessa behov kan tillgodoses genom att ta annan mark i anspråk.

Vilka avvägningar, förutom att det är billigt att bebygga åkermark, har gjorts? Visst finns det väl annan mark, som vi i framtiden är mindre beroende av!?

LRF bjuder nu in samtliga politiska partier till samtal i denna viktiga fråga för oss och för framtiden. Vår ingång är:

LRF`s kommungrupp

Ordf. Katarina Johansson

LÄS MER:Växtbaserad skolmat minskar risken för cancer

ANNONS