Varför är S budgetförslag avseende skolan mindre än majoritetens?

Varför lägger då Socialdemokraternas mindre pengar i sitt budgetförslag än den politiska majoritetens antagna budgetförslag?, undrar insändarskribenten angående skolans budget på Tjörn.

ANNONS

I en insändare undertecknad av Marianne Berndtsson ondgör hon sig över de sparbeting som enligt henne drabbat Barn- och Utbildningsnämndens (skolan) verksamhet. Marianne går fyra år bakåt i tiden och skriver att sparbetinget för verksamhetsåret 2019 blev 31,5 miljoner kronor. Till saken hör att den politiska majoritetens budgetförslag för 2019 som antogs av kommunfullmäktige avseende skolan landade på 390 miljoner, och S förslag löd på 405 mkr, en differens på 15 mkr.

Eftersom Marianne hävdar att sparbetinget var 31,5 mkr för 2019, betyder detta att S sparbeting för skolan det året skulle landa på 16,5 mkr med deras budgetförslag, vilket givetvis också fått konsekvenser enligt Mariannes påståenden i sin insändare.

Hon skriver vidare att kommunens resultat för de tre senaste åren landat på 207,2 mkr. Man kan då fråga sig varför Socialdemokraternas budgetförslag för kommande verksamhetsår 2024 avseende skolan är mindre tilltaget än den politiska majoritetens budgetförslag? Om det nu är så oerhört illa ställt med skolan och dess verksamhet som Marianne ständigt gör gällande i alla hennes framföranden, varför lägger då S mindre pengar i sitt budgetförslag än den politiska majoritetens antagna budgetförslag? Menar Marianne och Socialdemokraterna att deras eget budgetförslag för 2024 är fullt tillräckligt, medan majoritetens antagna förslag är tilltaget i överkant?

Menar Marianne Berndtsson och Socialdemokraterna att skolan och ekonomin nu är i i fas och att senaste tillskottet är mer än nog? Om inte, och åter igen, varför var då S budgetförslag mindre än majoritetens budgetförslag?

Skillnaden inför 2019 års verksamhetsår mellan majoritetens budgetförslag och S var 15 mkr. För nästkommande år är budgeten för skolan beslutad till 501,2 mkr, alltså strax över en halv miljard kronor. Menar Marianne Berndtsson och S att de historiska 15 mkr varit direkt avgörande för hela skolans verksamhet som nu inrymmer över en halv miljard kronor? Vad är det som skiljer i nuläget mellan den politiska majoriteten och Socialdemokraterna som gör att just det som Marianne gör gällande är helt avgörande för kvalitén inom skolan?

Rubriken på Marianne Berndtssons insändare lyder ”Tydlighet är bra”, vilket jag givetvis tillfullo instämmer i. Tyvärr är Socialdemokraterna dock endast oerhört tydliga på en enda punkt, genom att ständigt misskreditera kommunen och då framför allt skolan. Man har uttryckt sig ett flertal gånger att skolan på Tjörn nu ligger i absoluta bottenskiktet, vilket givetvis inte är sant. Detta är ett ständigt misskrediterande som skrämmer både presumtiva nya kommunmedborgare som tilltänkta pedagoger, som ingen inom skolan och övriga inom kommunen är betjänt av. I övrigt är Socialdemokraterna oerhört otydliga, vilket varit deras destruktiva signum i över 15 års tid.

Bo Bertelsen (M)

ANNONS