Varför dröjer det med återuppbyggnaden av E6?

Det är avgörande att agera snabbt och effektivt för att återställa E6:an efter skredet. Men återuppbyggnaden dröjer och vi vill fråga regeringen varför, skriver Aylin Nouri (S).

ANNONS

Det har nu gått snart tre månader sedan det allvarliga skredet på E6 vid Stenungsund inträffade. Det är tydligt att skredet inte är ett vanligt skeende, utan en extraordinär händelse med betydande konsekvenser för infrastrukturen, trafikflödet och säkerheten i området och regionen i stort.

Trots det har återuppbyggandet av E6 ännu inte inletts och trafiken dirigeras om på mindre lämpliga vägar som inte är anpassade för tung trafik och i direkt anslutning till förskola och skola.

Det är avgörande att agera snabbt och effektivt för att återställa E6:an och säkerställa att regionen får tillbaka en fungerande huvudförbindelse.

Denna extraordinära händelse kan inte behandlas i enlighet med standardförfaranden, som till synes verkar vara anledningen till att Trafikverket inte kommer vidare i frågan.

Det är av yttersta vikt att en tydlig plan och en tidslinje för återuppbyggnaden av E6:an fastställs och att ansvaret för detta delas på ett effektivt sätt mellan regeringen och Trafikverket.

Mot bakgrund av detta kräver jag svar från infrastrukturminister Andreas Carlson och regeringen: Vilka åtgärder avser ni att vidta för att snabbt och effektivt hantera återuppbyggnaden av E6:an samt säkerställa en tydlig plan och tidslinje för arbetet?

Vi ber inte om underverk, bara effektiva lösningar – låt inte E6:an bli ännu ett exempel på förhalade beslut och förlorade möjligheter.

Aylin Nouri, riksdagsledamot (S) samt ordförande för (S) i Göteborgsområdet

ANNONS