Varför motverkar ni kommunens satsningar på att vara en attraktiv arbetsgivare när personalen i välfärden slits ut?

Varför anser ni att personalen i äldreomsorgen och LSS ska bära sparkravet? Varför tycker ni att eleverna i skolan ska tvingas få inställda lektioner på grund av vikariestopp? Varför motverkar ni kommunens satsningar på att vara en attraktiv arbetsgivare när personalen i välfärden slits ut? frågar sig Ludwig Andréasson (S) och Björn Möller (KD) på Tjörn.

ANNONS
|

Sent i slutet av förra året ändrade SKR, Sveriges kommuner och regioner, sin prognos över kommunernas personalomkostnadspålägg från 45,75 procent till 47,2 procent. Det nya PO-pålägget, som innefattar lagstadgade arbetsgivaravgifter och kollektivavtalad pension, resulterar i extra kostnader för Tjörns kommun om 7 miljoner kronor för 2024.

Det påverkar framför allt verksamheter som förskola och skola samt verksamheter som äldreomsorg och LSS. Men även Kultur-och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen påverkas negativt.

Den obudgeterade kostnaden är inte någons fel, och har inte heller kunnat förhindras. Socialdemokraterna och Kristdemokraterna föreslog därför i början av året att alla förvaltningar skulle få utökade ramar som motsvarade det ökade PO-pålägget. Majoriteten (M, C, L, SD och TP) valde att rösta nej till vårt förslag. Resultatet av den styrande majoritetens nej kan bli vikariestopp, att investeringar skjuts på framtiden, inköpsstopp, höjda avgifter och besparingskrav – vilket väcker en del frågor.

ANNONS

Varför anser ni att personalen i äldreomsorgen och LSS ska bära sparkravet? Varför tycker ni att eleverna i skolan ska tvingas få inställda lektioner på grund av vikariestopp? Varför motverkar ni kommunens satsningar på att vara en attraktiv arbetsgivare när personalen i välfärden slits ut?

Socialdemokraterna och Kristdemokraterna är överens – varken medborgarna eller personalen inom välfärden ska betala priset för sämre service och arbetsmiljö. Ansvaret är vårt – och våra partier är beredda att ta det.

Ludwig Andréasson (S)

Björn Möller (KD)

ANNONS