Värlfärdsstaten och asylrätten urholkas om avslag inte följs

Vi tycker att det visar på en dubbelmoral att säga sig vilja värna asylrätten, och samtidigt på förhand avfärda alla förändringar i arbetssätt och styrning som skulle kunna stärka den, skriver Moderaterna i Stenungsund.

ANNONS

Sverige har flera djupgående och svårlösta problem. Det skuggsamhälle som under decennier har tillåtits växa fram är ett av dem. Att det är svårt och känsligt att komma till rätta med något får inte innebära att alla tittar på någon annan för att lösa problemet.

Vi tycker att det visar på en dubbelmoral av sällan skådat slag att säga sig vilja värna asylrätten, och samtidigt på förhand avfärda alla förändringar i arbetssätt och styrning som skulle kunna stärka den.

Det faktum att många av de som får avslag på sin asylansökan ändå stannar i Sverige är en del av problemet. När avslag inte följs och välfärdsresurser fortsatt går till de som inte har laglig rätt att vistas i Sverige innebär det oundvikligen en urholkning av både välfärdsstaten och asylrätten.

ANNONS

Den andra delen av problemet är att vi har människor i vårt land som lurats hit under falska premisser och utnyttjas hänsynslöst. Det kan inte få fortsätta utan att det offentliga reagerar. Regeringens inriktning för utredningen som nu startats, är att hitta kloka avvägningar och fastställa de ömmande omständigheter där den kommande lagen inte kommer gå att tillämpa.

Det är oseriöst att redan innan en ny lag stiftats, ja innan utredningens förslag ens presenterats, uppmana förtroendevalda att ta ställning och avstånd. Det är olyckligt att Stenungsunds kommunfullmäktige används för nationell vänsterpartistisk oppositionspolitik. Deras motion röstades ner i kommunstyrelsen men vann gehör i kommunfullmäktige.

Därför ska nu ”kommunfullmäktige i Stenungsund ställa sig negativa till och tydligt ta avstånd från att införa särskild anmälningsplikt för offentligt anställda i vår kommun”.

Moderaterna, med flera, reserverade sig mot det beslutet.

Det måste vara ett statligt huvudansvar att säkerställa trygga återvändandeprocesser vid avslag på asylansökningar och att fortsätta upprätthålla internationell rätt. Lika uppenbart är det att vi måste säkerställa att olika kommuners och myndigheters agerande inte undergräver rättsstatens principer om att lagakraftvunna domar gäller och ska verkställas.

När utredningen är klar kommer kommuner, i remissomgången kunna bidra till kloka avvägningar mellan olika viktiga värden. Låt oss göra det.

Moderaterna i Välfärdsutskottet, Stenungsund

Maria Renfors, Alexandra Ward Slotte, Henrik Wenell

ANNONS