Vi drömmer om säkrare och trevligare cykling på Tjörn

Tjörns kommun behöver fler attraktiva cykelvägar och ändamålsenliga cykelparkeringar. Kommunen skulle spara pengar och befolkningen bli friskare om man satsade mer på säker cykling, anser insändarskribenten.

ANNONS
|

Tjörn är en ö med unika kvalitéer och möjligheter och många söker sig hit för att bo och leva i den fantastiska och havsnära miljön, men också för att besöka och njuta av unik natur och kultur. Det är så populärt att vara på Tjörn att det stundtals och på många platser blir väldigt trångt, vilket särskilt är fallet på vägar och parkeringar under sommarmånaderna.

Transporterna står för 30 procent av klimatpåverkan på Tjörn och bidrar även till att miljön blir allt sämre. Förutom negativ klimatpåverkan bidrar trafiken till föroreningar, buller och ohälsa.

Utsläpp från förbränning och partiklar från däck, bromsar och asfalt innebär oräkneliga och onödiga fall av sjukdom och förtida död. Utöver det är stillasittandet och bristen på fysisk aktivitet som bilåkandet bidrar till en av våra stora hälsorisker och leder till både fysiskt och psykiskt lidande. Av barn rör sig bara 1 av 5 tillräckligt.

ANNONS

Utöver hälsovinster med att cykla finns pengar att spara och många exempel visar hur satsning på cykel gynnar samhällsekonomin på lång sikt.

Hälften av alla bilresor är under 5 kilometer och skulle i många fall och för de flesta kunna ersättas av förflyttning per cykel. De korta bilresorna är de giftigaste på grund av att utsläppen är högst de första kilometrarna, och det är korta resor som enklast kan utföras per cykel. Men för att vi ska ta cykeln behöver det finnas säkra och attraktiva cykelvägar och ändamålsenliga cykelparkeringar.

Detta gäller inte minst den yngre generationen. Barn som kan cykla till skola och fritidsaktiviteter får bättre hälsa och blir mer självständiga. Tyvärr har barns cykling minskat drastiskt och föräldrars skjutsande ökat. Av Sveriges skolor har 20 procent haft trafikolyckor vid sin skola.

Tjörns kommun har möjlighet att spela en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle med minskade klimatutsläpp, ett samhälle där vi lever väl och är mindre beroende av bilen. Kommunen skulle spara pengar och befolkningen bli friskare och vara mer jämställd och barnen mer självständiga om kommunen satsade på säker cykling.

Vi önskar att:

• kommunen antar en handlingsplan där samhällsplanering, infrastruktur och byggande bidrar till ett minskat bilberoende och ökad transporteffektivitet

• gång- och cykelmöjligheter blir säkrare och mer attraktiva

• det byggs och planeras så att människor enkelt når kollektivtrafiken

• skolvägarna blir säkrare och mer framkomliga för barnen, till fots och per cykel

Karin Haby för Tjörns Naturskyddsförening

ANNONS