Vi har levt i ett kaos i 1,5 år

Vad tror ni hade hänt om vi fått en brand i huset under vintern? Vi kan lyckligtvis fortfarande berätta det för er, skriver insändarskribenterna.

ANNONS
|

Öppet brev till Tjörns kommun.

Ibland blir livet inte riktigt som man tänk sig. Drömmar kan gå i kras och stora förhoppningar tillintetgöras. Tjörn är en fantastisk ö med underbar natur och trevliga invånare, vilket bäddade för att allt skulle gå bra. Men det gjorde det inte. Detta tack vare ni styrande i kommunen som inte förstår att även vi som flyttar in eller flyttar till nytt boende inom kommunen också är skattebetalare och förväntar oss ett respektfullt bemötande som alla andra.

Denna varning borde vi fått:

”Välkommen som skattebetalare till Tjörns kommun!

Vi vill med denna hälsning göra klart för er vad som gäller här utifrån kommunens perspektiv:

ANNONS

• Vi drar oss inte för att samarbeta med oseriösa byggare/entreprenörer. Det innebär att vi godkänner både bygglov och ger slutbesked helt utifrån dennes perspektiv även om det skulle innebära att vi inte sätter kommunens invånares liv och hälsa i första rummet.

• Skulle de nyinflyttade påpeka oegentligheter/felaktigheter som avsaknaden av brandskydd eller VA svarar vi inte på era påpekanden och sen när vi hoppas att ni tröttnat anmäler vi er för att ni inte har ett tillräckligt brandskydd eller VA.

• Välkomna till Tjörns kommun!”

Tyvärr fick vi inte denna varning utan tecknade glatt våra lägenheter under åren 2020-2021. Vi köpte dessa med ungefär samma innehåll som de flesta köpare av bostadsrätter, dvs nya lägenheter, parkering med elladdstolpar, kommunalt VA och i övrigt den standard som förväntas. Dessutom skulle vi i fastigheten ha en gemensam takterrass, spa och bastu.

På våren 2022 flyttade vi in i ett icke färdigställt byggprojekt med ställningar, arbetare som sprang ut och in i våra lägenheter i princip dygnets alla timmar, byggmaskiner, byggdamm, osäker boendemiljö på mer än ett sätt. Vi påpekade redan då att det var mycket som var konstigt och obehagligt. Vissa hade inte ens fungerande kök eller badrum. Terrasser och spaavdelning var i princip inte ens påbörjade när kommunen beviljade slutbesked.

Vad vi som nyinflyttade inte visste var att takterrassen och spaavdelningen inte över huvud taget varit besiktigad. Där hängde lösa elledningar och annat ofärdigt bygge. Det saknades dessutom godkända utrymningsvägar vid eventuell brand.

Detta hade ni i kommunen alltså godkänt för inflyttning av 37 lägenheter och ca 50 personer!

Vad vi inte heller visste var att vi inte fått något kommunalt VA. Byggherren tyckte att det var lämpligt att koppla in oss på industriområdets över 60 år gamla ledningar som sedan visade sig vara en katastrof. Detta tyckte ni på kommunen vara en bra idé så slapp ni kostnaderna för att gräva för det nya huset.

Under ca ett år hann avloppsvatten rinna rakt ut i naturen för att entreprenören underlåtit att koppla in 18 lägenheters VA till sin brunn korrekt.

Detta var mycket olyckligt, dels för att läckaget gick rätt ut i naturen och dels för att vi fick ordna tillfälliga boenden för att kunna evakuera fastigheten.

Allt detta har lett till många juridiska turer som bl a inneburit att länsstyrelsen ålagt kommunen att ge oss det kommunala VA vi betalat för. Vad gör kommunen då?

Jo, dels går en av er ut i tidningen och beklagar sig över att Tjörns skattepengar ska finansiera att vi får vårt kommunala VA, och vad ännu värre är att ni på kommunen gör en anmälan om miljöbrott där vår ordförande blir kallad till polisförhör!

Hur är detta möjligt?

Nu har vi bott i detta kaos i snart 1,5 år. Vår situation idag är följande:

Vi har snart på egen hand och egen bekostnad byggt färdigt vårt brandskydd. Terrasser behäftade med stort byggfusk och som fått följden att flera lägenheter vattenskadats är till 25 procent klara (dessa var också godkända av er på kommunen).

Terrass och bastu-avdelningen är tills vidare helt stängd och obrukbar eftersom Räddningstjänsten förbjudit vistelse pga att godkända utrymningsvägar saknas. Men både byggherren och ni på kommunen anser att det både är färdigbyggd och fullt brukbart!

Vi lever i en ständig stressad situation för att få ekonomi att färdigställa allt som ingen tycks vilja ta ansvar för. Att vi ska behöva slåss mot en mycket oseriös byggare är illa nog. Men att behöva göra detsamma mot sin egen boendekommun, som man tror ska stötta sina invånare är ännu värre. Vi är utsatta för ren terror av er! Vår enda hjälp är vår fina sammanhållning samt lokala och andra firmor som ställer upp och besiktigar, bygger och hjälper oss på olika sätt.

Detsamma gäller många lokala ortsbor som på olika sätt stöttar oss och skäms över sin kommun.

Det vi undrat över många gånger är hur ni som enskilda personer tänker när ni sitter hemma och utan påverkan av varandra. Hur kan man leva med detta beteende? Sover ni gott om natten? Vad tror ni hade hänt om vi fått en brand i huset under vintern? Vi kan lyckligtvis fortfarande berätta det för er. Den hade spridit sig på nolltid med stor skada på både människor och byggnad!

Boende i Brf Panorama 360 i Skärhamn

LÄS MER:Ida startar insamling för bostadsrättsföreningen Panorama i Skärhamn

LÄS MER:Gösta och Gunilla kan inte bo i sin nybyggda lägenhet i Skärhamn

LÄS MER:Många fel på bostadsbygge i Skärhamn – boende kan polisanmäla Tjörns kommun

ANNONS