Vi måste göra mer mot skjutningar och sprängningar

Samtidigt behöver vi snabbt vidta åtgärder för att stoppa nyrekryteringen till gängen, skriver Ludwig Andréasson (S).

ANNONS
|

Antalet sprängningar förra året slog rekord. Det är inte den typen av rekord en förtroendevald känner stolthet över. Det blir också ett uppvaknande när det sprängs i den egna kommunen och ”inte någon annanstans”.

Den grova kriminaliteten tog fart på 90-talet och sedan dess eskalerat. Det parti jag representerar delar ansvaret för den aktuella situationen. Trots detta gläder det mig att det socialdemokratiska partiet sedan 2022 påbörjat arbetet med att uppdatera vår samhällsanalys. När det kommer till gängkriminaliteten är tydligt att våldet blivit allt grövre, uppklarningen allt lägre och de kriminella allt yngre. Detta måste vi råda bot på. Socialdemokraterna inledde redan under förra mandat perioden ett skifte när vi skärpte över 80 straff, anställde fler poliser och kriminaliserade ett 30-tal nya brott.

ANNONS

Vi behöver dock göra mer, framför allt när det kommer till skjutningar och sprängningar. Därför har vi de senaste sex månaderna föreslagit licensering av sprängmedel, förstärkning av Tullen, få tungt kriminella utlämnade till Sverige, tydligare visitationsrätt, stopp av spridning av våld, extremism och gängpropaganda på social medier, inför en svensk RICO-lagstiftning och akut hjälp till dem som drabbas av spärrningar.

Samtidigt behöver vi snabbt vidta åtgärder för att stoppa nyrekryteringen till gängen. Det handlar om arbete, utbildning, bostad och meningsfull fritid. Vi måste låta idéen om morgondagen bli verklig – för endast då kan vi rusta Tjörn på bästa sätt för framtiden.

Ludwig Andréasson (S)

ANNONS