2 250 000 kronor blev priset när fastighet i Tjörns kommun bytte ägare

Nu är det klart vem som köpt tomtmarken Ävja 1:154 i Tjörns kommun av Hans Patrik Hermansson.