2 250 000 kronor för tomt i Tjörns kommun

Försäljningen av fastigheten Ävja 1:155 i Tjörns kommun är nu klar.