Fastigheten på postadress Buxeröd 122 i Ucklum har bytt ägare

Lars Roger Hansson, 61 år, ärver fastigheten på adressen Buxeröd 122 i Ucklum från Sigrid Margareta Hanssons dödsbo.