Fastigheten på postadress Norra Röd 319 i Ucklum har bytt ägare

Ejny Inga-Britt Andersson, 92 år, ärver fastigheten på adressen Norra Röd 319 i Ucklum från Nils Urban Andersson.