Fastigheten på Sälviksvägen 8 på Klädesholmen har fått ny ägare

Nu är det klart att Hans Einar Langenius, 47 år, har tagit över fastigheten på adressen Sälviksvägen 8 på Klädesholmen från Lena Maria Langenius.