Huset på Budalsvägen 209 i Fagerfjäll har sålts två gånger på kort tid

Ellen Märta Lager, 26, och Tobias Fredrik Fransson, 32, har nyligen blivit nya ägare till fastigheten på Budalsvägen 209 i Fagerfjäll.