Huset på Kummelvägen 1 i Ellös har fått ny ägare

Birgit Marianne Stevens, 72 år, ärver fastigheten på Kummelvägen 1 i Ellös efter Ulla Maria Johansson.