Ny ägare till fastigheten på postadress Röra Nordgårdsväg 111 i Kållekärr

Madeleine Margareta Florence Linnea Blidberg, 60, ärver fastigheten på adressen Röra Nordgårdsväg 111 i Kållekärr från Gullbritt Margareta Andersson.