Ny ägare till tomt i Tjörns kommun – priset: 2 250 000 kronor

Mairocko AB har tagit över fastigheten Ävja 1:156 i Tjörns kommun från Hans Patrik Hermansson.