Enligt Tjörns kommun finns idag en del stök i anslutning till bland annat kommunens fritidsverksamhet. Därför vill man se ett större engagemang bland föräldrar och vuxna som finns i barnens närhet.
Enligt Tjörns kommun finns idag en del stök i anslutning till bland annat kommunens fritidsverksamhet. Därför vill man se ett större engagemang bland föräldrar och vuxna som finns i barnens närhet.

Det krävs en ö för att fostra ett barn

Våga säg ifrån, lär känna varandra och visa dig ute. Med den nya kampanjen ”Det krävs en ö” hoppas kommunen att föräldraengagemanget på Tjörn ska öka.
– När vi frågar ungdomarna själva efterfrågar de mer vuxennärvaro generellt i sin vardag, säger Caroline Jönsson, folkhälsostrateg i Tjörns kommun.

|

EXTERN LÄNK: Stöd till föräldrar i Tjörns kommun

Tjörn ska vara en trygg och säker plats för alla att bo och leva på. Men i dagsläget finns en del stök i anslutning till bland annat kommunens fritidsverksamhet. Det finns också en problematik på ön kring motorburen ungdom. Det handlar dels om en stor risk för olyckor när ungdomarna kör för fort och trimmar sina bilar. Polisen vittnar också om att det förekommer försäljning av droger, snus och vapen bland unga.

Därför vill nu Tjörns kommun skapa ett större engagemang, delaktighet och civilkurage bland föräldrar och vuxna som finns i barnens närhet.

– Vi vill att vuxna ska känna att det inte bara är mitt eget barn jag har ansvar för. Jag kan uppmärksamma andras barn, både på ett positivt sätt eller säga till dem när det krävs. Därav kampanjens namn som syftar på ordspråket ”Det krävs en by för att fostra ett barn”, säger Caroline Jönsson.

Engagerade vuxna

Hon lyfter fram att vuxenengagemang kan handla om att anmäla sig till de trygghetsvandringar kommunen gör i samband med lov, högtider och skolavslutningar.

– Vandringarna är inte bara ett sätt att skapa trygghet. Det bidrar också till samhörighet och att man lär känna andra vuxna.

Engagemang är också att prata med sina barn. Var är de och vilka umgås de med? Skapa relationer med kompisarnas föräldrar, tycker Caroline Jönsson.

– Det blir enklare att sätta förhållningsregler om man gör det tillsammans. Men det viktigaste av allt är att prata med sina barn och skapa en bra relation. Våga vara förälder och våga sätta gränser.

För att stärka vårdnadshavare erbjuder Tjörns kommun samtalsstöd och föräldrakurser – både för dem med mindre barn och för tonårsföräldrar. Aktuella kurser finns på kommunens hemsida under ”Stöd till föräldrar”.

EXTERN LÄNK: Stöd till föräldrar i Tjörns kommun

Föreläsningar för föräldrar

Kurserna handlar bland annat om hur du som förälder stärker barns mod, självkänsla och ansvarskänsla. Under året erbjuds även föräldraföreläsningar i samverkan med Orust och Stenungsund, bland annat om unga och droger. Aktuella föreläsningar finns på hemsidan och publiceras via kommunens sociala medier.

– Det är vi tillsammans som ska lyckas med arbetet att alla barn ska känna sig sedda och betydelsefulla och att Tjörn ska upplevas som en säker och trygg plats för alla. Kommunen ska skapa förutsättningar och stötta föräldrar i det här, avslutar Caroline Jönsson.

Fakta: Trygghetsvandring

– Vill du trygghetsvandra?

Kontakta Jessica Dahlström som är processledare för barn och unga: jessica.dahlstrom@tjorn.se

– Du kan också rapportera otrygga platser på kommunens hemsida under Digital trygghetsvandring (tjorn.se).