24-åring startar nytt entreprenadföretag på Orust

Oskars Marktjänst, som har sitt säte på Orust, uppger att de ska ägna sig åt "markentreprenads verksamhet, såsom maskingrävning och grundarbeten och markplanerings arbeten".

ANNONS

Innehavare är Oskar Bylin, 24 år.

Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 18 mars.

Oskars Marktjänst

Full verksamhetsbeskrivning för Oskars Marktjänst: "Företaget ska bedriva markentreprenads verksamhet, såsom maskingrävning och grundarbeten och markplanerings arbeten. Även markbyggnation såsom trädgårdsanläggningar och VA byggnation. Uthyrning av byggmaskiner och verktyg reparationer av båtar och marinor."

nybildat bolagHenån
Bylin, Stig OskarHenån
ANNONS