31-åring startar ny fastighetsförvaltare i Stenungsund

Tpjm Fastigheter AB ska "äga och förvalta fastigheter, Värdepapper".