33-åring startar nytt holdingbolag på Tjörn

Ncf Holding AB har som sin verksamhet att "äga och förvalta värdepapper".