34-åring startar ny fastighetsförvaltare i Stenungsund

Att Fastigheter AB har angett följande som verksamhetsbeskrivning: "Företaget ska äga och förvalta fastigheter samt äga och förvalta andelar i bostadsrättsförening."