35-åring startar nytt byggföretag i Stenungsund

Knapegården Entreprenad AB har angett följande som verksamhetsbeskrivning: "Företaget ska bedriva nybyggnation, renovering och underhåll inom bygg."