37-åring startar nytt företag i Stenungsund

Enligt Stick Å Brinn AB själva kommer deras verksamhet bestå i att "bedriva butiksverksamhet med försäljning av egenproducerad samt representerad konst och hantverk samt därmed förenlig verksamhet."