43-åring startar nytt handelsföretag på Orust

Ebo Hydraul AB har angett följande som verksamhetsbeskrivning: "Handel, tillverkning och service inom verkstadsindustrin och annan därmed förenlig verksamhet."