44-åring startar nytt holdingbolag i Stenungsund

Smoothcomp Holding AB, som har sitt säte i Stenungsund, uppger att de ska ägna sig åt att "äga och förvalta lös egendom".