A Strandberg AB – nytt företag startar på Tjörn

A Strandberg AB har som sin verksamhet att "äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag".