Byggföretag ett av företagen som startats på Orust senaste månaden

Vill du veta om nya företag i din kommun? Här har vi samlat information om näringslivsnyheter från månaden som gått.

ANNONS

Aurient AB

Aurient AB startades av Elliot Hegraeus, Emil Kura och Axel Geijer. Företaget kommer enligt verksamhetsbeskrivningen arbeta med "Bolaget skall erbjuda och förmedlar betalda abonnemang och annonsutrymme digitalt samt därmed förenlig verksamhet.". Företaget registrerades 2:a april 2024.

Bostadsrättsföreningen Kårehogen 1

Bostadsrättsföreningen Kårehogen 1 bildades av Roland Carlsson, Tommy Boström och Claes Olsson 16:e april 2024. Företaget ska verka inom "Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Upplåtelsen kan även avse mark.".

Brodex Bygg & Förvaltning AB

Brodex Bygg & Förvaltning AB startades av Lennart Brodén och Leo Brodén. Enligt verksamhetsbeskrivningen kommer företaget arbeta med "Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.". Företaget registrerades 26:e april 2024.

ANNONS

Fastighetsaktiebolaget Lunden 1:55

Fastighetsaktiebolaget Lunden 1:55 startades av Bertil Gunnar Karlsson och Anna Karlsson. Företaget kommer enligt verksamhetsbeskrivningen verka inom "Bolaget skall bedriva verksamhet avseende att äga aktier i dotter- och intresseföretag och andra värdepapper, äga och förvalta fast egendom, samt idka därmed förenlig verksamhet.". Företaget blev registrerat 29:e april 2024.

Fastighetsaktiebolaget Lunden 1:60

Fastighetsaktiebolaget Lunden 1:60 startades av Bertil Gunnar Karlsson och Anna Karlsson. Företaget kommer enligt verksamhetsbeskrivningen arbeta med "Bolaget skall bedriva verksamhet avseende att äga aktier i dotter- och intresseföretag och andra värdepapper, äga och förvalta fast egendom, samt idka därmed förenlig verksamhet.". Företaget registrerades 29:e april 2024.

Mwa Bygg AB

Mwa Bygg AB startades av Mikael Amdal och Wendy Amdal. Enligt verksamhetsbeskrivningen kommer företaget arbeta med "Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.". Företaget registrerades 18:e april 2024.

Orust Åkeri AB

Orust Åkeri AB bildades av Magnus Olsson och Anette Olsson 4:e april 2024. Företaget ska verka inom "Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva vägtransport och godstransport samt därmed förenlig verksamhet.".

Wallquist Confection AB

Wallquist Confection AB startades av Jeppe Jørrald och Anne-Lina Emilia Dingsör Uudelepp. Företaget kommer enligt verksamhetsbeskrivningen verka inom "Företaget ska tillverka och sälja konfektyr. Bolaget ska sälja i egen butik och till grossister.". Företaget blev registrerat 9:e april 2024.

ANNONS