Byggföretag på Tjörn försätts i konkurs

Aktiebolaget Stinol AB i Kållekärr begärs i konkurs.