Fastighetsaktiebolaget Lunden 1:60 startas på Orust

Företaget startades 29 april 2024.

ANNONS

Företaget har angett följande som verksamhetsbeskrivning:

"Bolaget skall bedriva verksamhet avseende att äga aktier i dotter- och intresseföretag och andra värdepapper, äga och förvalta fast egendom, samt idka därmed förenlig verksamhet."

Registreringen av företaget gjordes den 29 april, och det har sitt säte på Orust.

Företaget har ett aktiekapital på 25 000 kronor.

Företrädare är Bertil Gunnar Karlsson, 76 år, som är styrelseledamot samt Anna Karlsson, 55 år, som är styrelsesuppleant.

nybildat bolagHenån
Karlsson, Bertil GunnarHenån
Karlsson, Anna CharlottaHenån
ANNONS