Fastighetsförvaltare ett av företagen som startats på Tjörn senaste månaden

Nyfiken på företag som har etablerats i din kommun? Här har vi samlat nyheter om näringslivet från månaden som gått.

ANNONS

Beckis AB

Beckis AB startades av Jonas Pettersson och Rebecka Pettersson. Företaget kommer enligt verksamhetsbeskrivningen verka inom "Bolaget kommer att förvalta värdepapper.". Företaget blev registrerat 29:e april 2024.

Brundingroup AB

Brundingroup AB startades av Marcus Brundin och Linnea Brundin. Företaget kommer enligt verksamhetsbeskrivningen arbeta med "Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende IT, företagsledning, organisation, HR, ledarskap. Därutöver skall bolaget även bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom samt till ovanstående bedriva förenlig verksamhet.". Företaget registrerades 29:e april 2024.

Ceres Medical AB

Ceres Medical AB bildades av Niklas Byström och Annika Byström 4:e april 2024. Företaget ska verka inom "Bolaget ska bedriva försäljning av Förbandsmaterial, utbildningsverksamhet HLR.".

ANNONS

Humleskär AB

Humleskär AB startades av Lars Pettersson och Annika Pettersson. Enligt verksamhetsbeskrivningen kommer företaget arbeta med "Bolaget ska förvalta kapital och bedriva därmed förenlig verksamhet.". Företaget registrerades 23:e april 2024.

Johnnys Bygg Och Grönt AB

Johnnys Bygg Och Grönt AB startades av Johnny Pettersson och Malin Hafstad Noor. Enligt verksamhetsbeskrivningen kommer företaget arbeta med "Snöröjning, odling och försäljning av grönsaker, byggnation, handel med byggvaror och därmed förenlig verksamhet.". Företaget registrerades 8:e april 2024.

Linnea Jur AB

Linnea Jur AB bildades av Per-Aste Persson och Eva Persson 9:e april 2024. Företaget ska verka inom "Bolaget ska äga och förvalta aktier i dotterbolag, samt äga och förvalta fastigheter och bedriva därmed förenlig verksamhet.".

Mikhall AB

Mikhall AB startades av Mikael Hallsten och Oliver Hallsten. Företaget kommer enligt verksamhetsbeskrivningen arbeta med "Arbeta med bygg och fastighetsrelaterade tjänster inom byggbranschen.". Företaget registrerades 22:a april 2024.

Ngp Buisness AB

Ngp Buisness AB startades av Anette Andreasson och Marko Kreivi. Företaget kommer enligt verksamhetsbeskrivningen verka inom "Uthyrning av personal och därmed förenlig verksamhet.". Företaget blev registrerat 23:e april 2024.

Östanvåg ABa AB

Östanvåg ABa AB bildades av Sonja Ann-Britt Andersson och Johan Andersson 4:e april 2024. Företaget ska verka inom "Bolaget skall äga och förvalta värdepapper samt förenlig verksamhet.".

Östanvåg Pa AB

Östanvåg Pa AB startades av Thomas Lars-Peder Andersson och Johan Andersson. Företaget kommer enligt verksamhetsbeskrivningen verka inom "Bolaget skall äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.". Företaget blev registrerat 4:e april 2024.

Sälholmens Vila AB

Sälholmens Vila AB startades av Jonas Pettersson och Susanne Pettersson. Enligt verksamhetsbeskrivningen kommer företaget arbeta med "Bolaget kommer att förvalta värdepapper.". Företaget registrerades 30:e april 2024.

Sandholmsgården AB

Sandholmsgården AB startades av Lars Pettersson och Annika Pettersson. Företaget kommer enligt verksamhetsbeskrivningen arbeta med "Bolaget ska förvalta kapital och bedriva därmed förenlig verksamhet.". Företaget registrerades 23:e april 2024.

Sara Tippås AB

Sara Tippås AB startades av Per-Aste Persson och Eva Persson. Enligt verksamhetsbeskrivningen kommer företaget arbeta med "Aktiebolaget ska äga och förvalta aktier i dotterbolag, samt äga och förvalta fastigheter.". Företaget registrerades 15:e april 2024.

Sjöfartens Managementinstitut i Kyrkesund

Sjöfartens Managementinstitut i Kyrkesund bildades av Per Sjöberger 26:e april 2024. Företaget ska verka inom "Företaget skall bedriva affärs- och utbildningsinriktad konsultverksamhet inom sjöfarts- och fastighetsbranschen, handel med fartyg, båtar och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.".

Toco Västkusten AB

Toco Västkusten AB startades av Andreas Boquist och Patrik Hermansson. Företaget kommer enligt verksamhetsbeskrivningen verka inom "Bolaget ska bedriva byråverksamhet med inriktning på kommunikation, försäljning av marknadsföringstjänster, reklam och event samt därmed förenlig verksamhet.". Företaget blev registrerat 18:e april 2024.

Triftvik AB

Triftvik AB startades av Lars Pettersson och Annika Pettersson. Företaget kommer enligt verksamhetsbeskrivningen arbeta med "Bolaget ska förvalta kapital och bedriva därmed förenlig verksamhet.". Företaget registrerades 23:e april 2024.

ANNONS