Företag i Stenungsund försätts i konkurs

Aktiebolaget Cafe Fregatten AB i Jörlanda har försatts i konkurs.

ANNONS

Företaget registrerades 23 mars 2023 och har haft sitt säte i Stenungsund. Konkursen har nu registrerats hos Bolagsverket och inleddes den 11 mars, enligt uppgifter från kreditupplysningsföretaget AB Syna.

Cafe Fregatten AB

Så går en konkurs till

Konkurs för ett aktiebolag innebär att bolaget avslutas genom att dess tillgångar används för att täcka dess skulder. Det är möjligt att ett bolag antingen självmant ansöker om konkurs eller att en fordringsägare begär det. Tingsrätten granskar ansökan och beslutar om att sätta bolaget i konkurs. I detta skede utser tingsrätten en konkursförvaltare för att hantera hela processen. Den utsedda konkursförvaltaren redovisar framstegen till tingsrätten, som avslutar konkursen och formellt upplöser bolaget. Länk till Bolagsverket

konkursJörlanda
Olsson Kronberg, Malin Britt MariaJörlanda
Olsson, Martin Lars-OlofJörlanda
ANNONS