Företag på Orust i konkurs

Aktiebolaget Wiberg och Thuvesen AB har försatts i konkurs.

ANNONS

Företaget registrerades 3 december 2015 och har haft sitt säte på Orust. Företaget begärdes i konkurs den 22 mars. Konkursen registrerades, och inleddes, hos Bolagsverket den 31 maj 2024, enligt uppgifter från kreditupplysningsföretaget AB Syna.

Wiberg och Thuvesen AB

Så går en konkurs till

Konkurs för ett aktiebolag innebär att bolaget avslutas genom att dess tillgångar används för att täcka dess skulder. Det är möjligt att ett bolag antingen självmant ansöker om konkurs eller att en fordringsägare begär det. Tingsrätten granskar ansökan och beslutar om att sätta bolaget i konkurs. I detta skede utser tingsrätten en konkursförvaltare för att hantera hela processen. Den utsedda konkursförvaltaren redovisar framstegen till tingsrätten, som avslutar konkursen och formellt upplöser bolaget. Länk till Bolagsverket

konkursStockholm
Hellstrand, Anders RikardStockholm
ANNONS