Företag på Orust i konkurs

Aktiebolaget Gridenforcer AB i Svanesund har försatts i konkurs.

ANNONS

Företaget registrerades 25 januari 2023 och har haft sitt säte på Orust. Konkursen har nu registrerats hos Bolagsverket och inleddes den 17 juni, enligt uppgifter från kreditupplysningsföretaget AB Syna.

Styrelseordförande är Sonnie Lennart Hermansson, 64 år.

GridEnforcer AB

Så går en konkurs till

Konkurs för ett aktiebolag innebär att bolaget avslutas genom att dess tillgångar används för att täcka dess skulder. Det är möjligt att ett bolag antingen självmant ansöker om konkurs eller att en fordringsägare begär det. Tingsrätten granskar ansökan och beslutar om att sätta bolaget i konkurs. I detta skede utser tingsrätten en konkursförvaltare för att hantera hela processen. Den utsedda konkursförvaltaren redovisar framstegen till tingsrätten, som avslutar konkursen och formellt upplöser bolaget. Länk till Bolagsverket

konkursSvanesund
Hermansson, Sonnie LennartSjuntorp
Andersson, Mikael CarlosSvanesund
Karlsson, Lars Evert JakobHenån
Steinert, Reik VolkmarMölndal
ANNONS