Här är de nya företagen på Tjörn - fastighetsförvaltare ett av dem

Nyfiken på företag som har etablerats i din kommun? Här har vi samlat nyheter om näringslivet från månaden som gått.

ANNONS

Amarize, Marizett

Amarize, Marizett startades av Marianne Zettergren. Företaget kommer enligt verksamhetsbeskrivningen verka inom "Företaget ska bedriva handel av medicinteknisk utrustning.". Företaget blev registrerat 12:e februari 2024.

Balanseralivet Med Camilla

Balanseralivet Med Camilla startades av Camilla Josefsson. Företaget kommer enligt verksamhetsbeskrivningen arbeta med "Bolaget ska bedriva hälsocoaching till privatpersoner och därmed förenlig verksamhet.". Företaget registrerades 29:e februari 2024.

Brands And Friends Kommunikationsbyrå

Brands And Friends Kommunikationsbyrå bildades av Cecilia Littke 23:e februari 2024. Företaget ska verka inom "Kommunikations- och marknadsföringsbyrå med huvudsakligt fokus på varumärkesstrategi, marknadsledning, planering och innehållsproduktion i form av bild, film, text och användargenererat innehåll. Specialkompetens inom digitala och sociala medier.".

ANNONS

Emerge Academy AB

Emerge Academy AB startades av Thomas Jonsson och Ann-Margréth Jonsson. Enligt verksamhetsbeskrivningen kommer företaget arbeta med "Företaget skall bedriva utbildning och konsultverksamhet inom trygghet, hälsa och träning. Företaget kommer inom dessa områden även ha försäljning av utbildningsmaterial, kläder och utrustning.". Företaget registrerades 12:e februari 2024.

J.t.j Allt i Allo

J.t.j Allt i Allo startades av Tobias Johansson. Enligt verksamhetsbeskrivningen kommer företaget arbeta med "Snöplogning, vedförsäljning slå och bala hö balar både för mig själv och för andra slå dikes kanter och slänter, gräsklippningar.". Företaget registrerades 21:a februari 2024.

Klädesholmen Restaurang AB

Klädesholmen Restaurang AB startades av Erik Larsson och Uno Lars-Gunnar Larsson. Företaget kommer enligt verksamhetsbeskrivningen arbeta med "Bolaget ska driva Restaurang och därmed förenlig verksamhet.". Företaget registrerades 14:e februari 2024.

Kwe AB

Kwe AB bildades av Emil Kanefur och Sebastian Wallman 23:e februari 2024. Företaget ska verka inom "Bolaget skall utföra service och underhåll av båtar samt VVS installationer.".

Osteopatakademien AB

Osteopatakademien AB startades av Jonas Broomé, Carolin Franke Von Essen och Erik Lütke. Företaget kommer enligt verksamhetsbeskrivningen verka inom "Företagets verksamhet består av utbildning, behandling och träning inom osteopati, massage och friskvård. Företaget ska också äga och förvalta fastigheter samt därmed förenliga verksamheter.". Företaget blev registrerat 22:a februari 2024.

Pebe Invest AB

Pebe Invest AB startades av Martin Berndtsson, Mats Pettersson, Claes Evald Berndtsson och Bengt Pettersson. Företaget kommer enligt verksamhetsbeskrivningen verka inom "Föremålet för bolagets verksamhet är äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.". Företaget blev registrerat 9:e februari 2024.

Peter Schill AB

Peter Schill AB startades av Peter Schill och Maria Gunvaldsson. Företaget kommer enligt verksamhetsbeskrivningen arbeta med "Bolaget ska äga och förvalta fonder, aktier och andelar i andra bolag, idka förvaltning av fast och lös egendom, samt annan därmed förenlig verksamhet.". Företaget registrerades 20:e februari 2024.

Sujey AB

Sujey AB bildades av Jessica Östling och Susanne Clavell Pauli 5:e februari 2024. Företaget ska verka inom "Aktiebolaget ska ha i uppdrag att bedriva konsultverksamhet inom offentliga affärer, affärsutveckling, marknadsföring samt tjänster och konsultationer inom relocation. Relocationtjänster innebär ansökningar av olika tillstånd, bostadssökning och att hitta lämpliga skolor. Våra tjänster kommer även innebära att vi hjälper till med support under registrering hos myndigheter. Vi kommer i form av projektledning hjälpa kunder att utvecklas och utbildas inom offentliga upphandlingar och servicetjänster för företag som anställer personal från andra länder. Kringtjänster inom utbildning, anbud service och rådgivning är därmed förenlig med verksamheten. Kringtjänster innebär analys av konkurrenter samt strategier för hur man kan vara mer aktiv inom offentliga upphandlingar, lösningar anpassas efter kundernas förkunskaper och vi kommer verka för att göra processerna inom offentlig upphandling enklare att förstå sig på.".

T-Försäljning AB

T-Försäljning AB startades av Andreas Halliden och Emilia Johansson Berglund. Enligt verksamhetsbeskrivningen kommer företaget arbeta med "Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg med inriktning på utvecklingsarbete, förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.". Företaget registrerades 7:e februari 2024.

ANNONS