Konkurs för restaurangföretag i Stenungsund

Aktiebolaget Boutique Burger By Tonys AB i Stenungsund har försatts i konkurs.

ANNONS

Företaget registrerades 30 november 2021 och har haft sitt säte i Stenungsund. Konkursen har nu registrerats hos Bolagsverket och inleddes den 8 maj, enligt uppgifter från kreditupplysningsföretaget AB Syna.

Styrelseordförande är Tony Holm, 56 år.

Boutique Burger by TONYS AB

Så går en konkurs till

Konkurs för ett aktiebolag innebär att bolaget avslutas genom att dess tillgångar används för att täcka dess skulder. Det är möjligt att ett bolag antingen självmant ansöker om konkurs eller att en fordringsägare begär det. Tingsrätten granskar ansökan och beslutar om att sätta bolaget i konkurs. I detta skede utser tingsrätten en konkursförvaltare för att hantera hela processen. Den utsedda konkursförvaltaren redovisar framstegen till tingsrätten, som avslutar konkursen och formellt upplöser bolaget. Länk till Bolagsverket

konkursStenungsund
Holm, Tony DominicoStenungsund
Holm, Helen Linda CharlotteStenungsund
ANNONS