Konsultföretag på Tjörn försätts i konkurs

Aktiebolaget Jb Security Konsult AB i Göteborg begärs i konkurs.

ANNONS

Företaget registrerades 10 juli 2019 och har haft sitt säte på Tjörn. Jb Security Konsult AB begärdes i konkurs den 16 januari. Konkursen registrerades, och inleddes, hos Bolagsverket den 31 januari 2024, enligt uppgifter från kreditupplysningsföretaget AB Syna.

JB Security Konsult AB

Så går en konkurs till

En konkurs innebär, för ett aktiebolag, att det avvecklas genom att bolagets tillgångar används för att betala bolagets skulder. Ett bolag kan begäras i konkurs av aktiebolaget självt eller av en borgenär som har fordringar på bolaget. Tingsrätten tar upp ansökan och försätter bolaget i konkurs. Tingsrätten utser en konkursförvaltare som hanterar processen. Konkursförvaltaren redovisar till tingsrätten som avslutar konkursen och bolaget är därmed upplöst. Länk till Bolagsverket

konkursGöteborg
Berg, Per HansGöteborg
ANNONS