Nystartade företagen i Stenungsund - holdingbolag ett av dem

Undrar du om nya företag som har startats i din kommun? Här får du nyheter om lokalt näringsliv från månaden som gått.

ANNONS

Blidberg Consulting AB

Blidberg Consulting AB startades av Mikael Blidberg och Susanne Blidberg. Företaget kommer enligt verksamhetsbeskrivningen verka inom "Bolagets verksamhet ska vara konsultationer inom arbetsmiljö, ledarskap, projektledning och dokumentation. Utbildning inom arbetsmiljö och ledarskap. Bolaget ska även bedriva hushållsnära tjänster så som byggnation, målning, trädgårdsskötsel, vägunderhåll och vinterväghållning. Handel och förvaltning av värdepapper samt därmed förening verksamhet.". Företaget blev registrerat 11:e april 2024.

Engo AB

Engo AB startades av Canh Ngo, Van Phi Long Nguyen och Erica Ngo. Enligt verksamhetsbeskrivningen kommer företaget arbeta med "Bolaget ska driva restaurangverksamhet.". Företaget registrerades 8:e april 2024.

F Vedin AB

F Vedin AB bildades av Fredrik Vedin och Zalina Olsson 22:a april 2024. Företaget ska verka inom "Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom projektledning inom nybyggnation av fastigheter samt handel med byggvaror samt därmed förenlig verksamhet.".

ANNONS

Kesali Holding AB

Kesali Holding AB startades av Daniel Pikerpöld och Fredrik Forsberg. Företaget kommer enligt verksamhetsbeskrivningen arbeta med "Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet.". Företaget registrerades 3:e april 2024.

Nik Åkeri AB

Nik Åkeri AB startades av Ghassem Nikzad och Hamed Nikzad. Företaget kommer enligt verksamhetsbeskrivningen verka inom "Företaget erbjuder taxiresor inom landet.". Företaget blev registrerat 11:e april 2024.

Rich Förvaltning i Stenungsund AB

Rich Förvaltning i Stenungsund AB startades av Christian Gustavsson och Rickard Gustavsson. Enligt verksamhetsbeskrivningen kommer företaget arbeta med "Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla och förvalta indirekt genom bolag ägda fastigheter, att äga och förvalta aktier och andra värdepapper och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.". Företaget registrerades 8:e april 2024.

Rich Holding i Stenungsund AB

Rich Holding i Stenungsund AB bildades av Christian Gustavsson och Rickard Gustavsson 10:e april 2024. Företaget ska verka inom "Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla och förvalta indirekt genom bolag ägda fastigheter, att äga och förvalta aktier och andra värdepapper och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.".

Solhälla Hälsa och Helhetscenter AB

Solhälla Hälsa och Helhetscenter AB startades av Björn Bertil Mattsson och Bobby Weijmar. Företaget kommer enligt verksamhetsbeskrivningen arbeta med "Bolaget kommer hålla kurser, retreater inom hälsa, personlig utveckling och spa. Bolaget ska ge behandlingar, håller grupper och ger konsultationer inom hälsa, meditation, spa och musik. Bolaget organiserar konserter samt musikfestivaler och bedriver försäljning av hälsoprodukter, sparelaterade produkter samt konsthantverk. Bolaget kommer även driva en restaurant samt verksamhet för uthyrning av boende.". Företaget registrerades 17:e april 2024.

ANNONS