Nystartade företagen på Tjörn - entreprenadföretag ett av dem

Undrar du om nya företag som har startats i din kommun? Här får du nyheter om lokalt näringsliv från månaden som gått.

ANNONS

Annelies Unique Antique AB

Annelies Unique Antique AB startades av Anneli Larsson och Agneta Wilhelmson Kåremar. Företaget kommer enligt verksamhetsbeskrivningen verka inom "- Bolaget bedriver handel med begagnade varor inom EU, såsom bohag, porslin, second handvaror som erhålls genom gåvor eller köp från dödsbon (röjning av densamma kan ske). - Bolaget bedriver handel med växter inom EU såsom inköp och försäljning av densamma. - Vidare skall bolaget bedriva verksamhet genom restaurering och nyproduktion av möbler samt handel av densamma.". Företaget blev registrerat 1:a mars 2024.

Bätjer Holding AB

Bätjer Holding AB startades av Marina Bätjer och Filippa Bätjer. Företaget kommer enligt verksamhetsbeskrivningen arbeta med "Verksamheten består av förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.". Företaget registrerades 13:e mars 2024.

ANNONS

Bg Gustavssons Entreprenad AB

Bg Gustavssons Entreprenad AB startades av Fredrik Gustavsson, Mikael Gustavsson och Lars Daniel Olsson. Enligt verksamhetsbeskrivningen kommer företaget arbeta med "Bolaget skall handla med aktier samt bedriva transportverksamhet och därmed förenlig verksamhet.". Företaget registrerades 19:e mars 2024.

Chokladbanken

Chokladbanken bildades av Linnea Sundqvist 21:a mars 2024. Företaget ska verka inom "Tillverkning och försäljning av praliner och andra chokladprodukter till privatpersoner och företag. Tillverkning och försäljning av handarbete såsom broderier och stickade kläder.".

Comas Medical Technologies AB

Comas Medical Technologies AB startades av Matthew Miskimin, Anthony Richard Mawson och Henrik Mindedal. Enligt verksamhetsbeskrivningen kommer företaget arbeta med "Aktiebolaget ska uppfinna, utveckla, tillverka och kommersialisera medicinskt teknologiska produkter.". Företaget registrerades 28:e mars 2024.

Evg Invest AB

Evg Invest AB bildades av Svea Eva-Britt Gustavsson och Mikael Gustavsson 14:e mars 2024. Företaget ska verka inom "Bolaget skall handla med aktier samt bedriva byggnadsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.".

Jämtlands Bryggeri Invest AB

Jämtlands Bryggeri Invest AB startades av Karl Lindgren och Eva Lindgren. Företaget kommer enligt verksamhetsbeskrivningen verka inom "Bolaget ska äga och förvalta värdepapper på kort och lång sikt samt därmed förenlig verksamhet.". Företaget blev registrerat 12:e mars 2024.

Jonas Bryngelsson Holding AB

Jonas Bryngelsson Holding AB startades av Jonas Bryngelsson, Kristin Bryngelsson och Andreas Bröjer Ryberg. Företaget kommer enligt verksamhetsbeskrivningen arbeta med "Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet.". Företaget registrerades 6:e mars 2024.

Jonas Bryngelssons Fastigheter AB

Jonas Bryngelssons Fastigheter AB startades av Jonas Bryngelsson och Kristin Bryngelsson. Företaget kommer enligt verksamhetsbeskrivningen verka inom "Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.". Företaget blev registrerat 5:e mars 2024.

Jonas Wallberg Ef

Jonas Wallberg Ef startades av Jonas Henrik Wallberg. Företaget kommer enligt verksamhetsbeskrivningen arbeta med "Företaget ska bedriva försäljning av ved, uthyrning av plats i verksamhetslokal samt konsultverksamhet inom snö- och skogsröjning.". Företaget registrerades 26:e mars 2024.

Tbr Rör & Värmeteknik AB

Tbr Rör & Värmeteknik AB bildades av Tony Roserud och Ted Roserud 13:e mars 2024. Företaget ska verka inom "Rörläggeri och VVS. Installation av värme, avlopp och vattensystem i nybyggen och renoveringar. Fastighetsservice.".

ANNONS